Het wetsvoorstel dat thuisonderwijs mogelijk maakt voor jongeren die zijn vrijgesteld van de leerplicht op grond van richtingbezwaar is in consultatie.

Jongeren krijgen vervangend onderwijs aangeboden door hun ouders (ook wel thuisonderwijs genoemd). Op dit onderwijs wordt toezicht gehouden door daartoe specifiek opgeleide inspecteurs van de Inspectie van het onderwijs.

Wijziging Leerplichtwet

Het wetsvoorstel is een uitwerking van het Regeerakkoord Vertrouwen in de toekomst. Het Wetsvoorstel Voorschriften vrijstelling leerplicht bij richtingbezwaren is een wijziging van de Leerplichtwet 1969 en de Wet op het onderwijstoezicht.

Internetconsultatie

Gemeenten en andere belanghebbenden kunnen tot 30 juni op het wetsvoorstel reageren, via: