Met de ratificatie van het VN-Verdrag Handicap moeten gemeenten aan de slag om ervoor te zorgen dat ook hun inwoners met een beperking mee kunnen doen. De koplopergemeenten Iedereen doet mee! zetten al stappen in de juiste richting, wethouders van deze gemeenten waren onlangs bijeeen.

De pioniersgeest van de koplopers zijn samen met verhalen van ervaringsdeskundigen de nodige ingrediënten om tot een inclusieve samenleving te komen.

Persoonlijke verhalen die motiveren

Wethouder Jerzy Soetekouw (Almere) trapte enthousiast - en met een oproep tot blijvende samenwerking - de bijeenkomst af. De persoonlijke verhalen van de ernstig slechthorende Jacqueline Maschino over haar ervaringen als kind in het onderwijs en nu in haar werkzame leven, zijn een inspiratie voor de bestuurders om nog weer wat harder te lopen voor inclusief beleid in hun gemeente.

Jacqueline Maschino: 'Mensen met een beperking verwachten dat ze een kans krijgen mee te doen in de maatschappij. Maar wij moeten ook de maatschappij de kans geven om te leren met ons om te gaan.' 

Beperking en talent soms twee kanten van dezelfde medaille

Een beperking kan ook een voordeel hebben. Zo is het voor doven en slechthorenden van belang een vergadering goed voor te bereiden, dat de agenda gevolgd wordt en men niet door elkaar heen praat. Dit ‘vergaderen als een dove’ werkt eigenlijk voor iedereen prettiger en efficiënter. Koploper Oude IJsselstreek heeft dit direct geïntroduceerd in de raadsvergaderingen.

We moeten mensen ook niet teveel beschermen. Je leert pas fietsen als je de zijwieltjes eraf haalt.


burgemeester Otwin van Dijk (Oude IJsselstreek), ambassadeur van Iedereen doet mee!

Taal doet er toe

De taal die we gebruiken, heeft grote invloed op beeldvorming: wanneer je telkens benadrukt wat iemand niet kan, gaat dat de boventoon voeren. Soms kunnen simpele aanpassingen in formulieren (bijvoorbeeld in het onderwijs) het verschil maken, door bijvoorbeeld te vragen wat wel mogelijk is. Dit draagt weer bij aan de bewustwording dat iedereen de samenleving wat te bieden heeft. Iemand wegstoppen in de zorg is soms goed bedoeld vanuit beschermingsoverwegingen, maar uiteindelijk wil iedereen in de samenleving meedoen.

Wethouder Miriam Haagh (Breda): 'Bij ons wilden de ondernemers aan de slag met inclusie. Daardoor werd toegankelijk toerisme voor ons het beginpunt om met het VN-Verdrag aan de slag te gaan.'

Sluit aan bij de energie

Koplopergemeenten pionieren en experimenteren, bijvoorbeeld door inwoners met een beperking de Lokale Inclusie Agenda op te laten stellen, of door een ervaringsdeskundige toegankelijkheidsadviseur in dienst te nemen. De energie zit in elke gemeente ergens anders, waardoor overal op een andere manier gewerkt wordt aan inclusie. En waardoor gemeenten altijd van elkaar kunnen blijven leren.

Direct aan de slag 

Verhalen van ervaringsdeskundigen en het echte gesprek hierover aangaan, zijn essentieel om stappen te maken bij het in de praktijk brengen van het VN-Verdrag Handicap. Dat blijkt ook uit deze bijeenkomst: de geïnspireerde wethouders kwamen in hun eigen gemeenten direct in actie, de eerste vervolgstappen zijn al gezet.