'Kom gemeenten voldoende tegemoet bij de tekorten op jeugdzorg en GGZ.' Regionale kranten die om een reactie vroegen, berichten over veel instemming onder wethouders met de oproep van de VNG aan het kabinet. De oproep staat in een open brief aan alle inwoners van gemeenten.

De brief verscheen woensdag 8 mei in het AD en vrijwel alle regionale dagbladen. Marcelle Hendrickx, wethouder jeugd in Tilburg verklaart tegenover het Brabants Dagblad: 'Goed dat de zorgtaken naar gemeenten zijn gegaan. Wij kunnen de jeugd beter helpen maar hebben meer geld nodig'.

Structurele oplossing nodig

Over het extra geld dat het kabinet nu beschikbaar stelt, zegt wethouder Hilde Tjeerdema (Leeuwarden): 'Het geld moet verdeeld worden over tig gemeenten die met tekorten zitten. Er móet een structurele oplossing komen.' (Friesch Dagblad, 8 mei)

Gedwongen bezuinigen

Lokale bestuurders die de jeugdzorg en de GGZ aan het hart gaat, zien zich gedwongen te bezuinigen op andere voorzieningen die op zich ook belangrijk zijn. Wethouder Annelies de Jonge (Zutphen): 'Die ene speeltuin die hard aan vervanging toe is, kunnen we nu niet aanpakken. Anderhalve ton kost zoiets, dat geld hebben we nu elders nodig, heel triest.’ (de Stentor, 9 mei)

Het bieden van zorg aan kwetsbare inwoners is wat anders dan een lantaarnpaal die het even niet doet.
wethouder John Does, Heerhugowaard (Noordhollands Dagblad, 8 mei)

Gemeenten luiden de noodklok

'Met deze brief luiden we als gemeenten nu echt de noodklok', laat wethouder Angelique Beekhuizen van de gemeente Leiderdorp het Leidsch Dagblad weten. 'Wij komen niet uit met het budget dat ons door het Rijk wordt toegekend.'

Meer informatie

Hieronder een greep uit de regionale pers:

Zie ook