Vanaf 1 september 2020 is de wet 'Vroegtijdige aanmelddatum en toelatingsrecht MBO' van kracht. Hiervoor is de Voorziening Vroegtijdig Aanmelden (VVA) gemaakt. Om als gemeente gebruik te kunnen maken van deze voorziening, is het noodzakelijk dat uw softwareleverancier een koppelvlak maakt.

De wet 'Vroegtijdige aanmelddatum en toelatingsrecht MBO' verplicht de uitwisseling van gegevens tussen VO-scholen, MBO-instellingen en gemeenten. Met de VVA houden VO-scholen, MBO-instellingen en gemeenten gezamenlijk de jongeren in beeld bij de overstap naar het MBO en voorkomen daarmee dat jongeren zonder startkwalificatie van school verdwijnen.

Vanaf 1 maart 2021 komen de eerste gegevens voor gemeenten beschikbaar.

Meer informatie