De Wet minimumloon (Wml) vraagt van pgb-houders dat ook de zorgovereenkomst van opdracht (OVO) inclusief vakantiebijslag is: het loon moet vanaf 1 januari 2019 inclusief vakantiebijslag zijn. Maar veel budgethouders hebben de SVB nog niet laten weten dat dit het geval is.

De SVB heeft herinneringsacties in gang gezet, waarvoor nu ook een beroep wordt gedaan op gemeenten.

Herinnerings- en rappelbrief

De SVB heeft eerder de betreffende budgethouders een herinnineringsbrief gestuurd, de respons op deze brief viel echter tegen. Vorige week stuurde de SVB een rappelbrief, waarin de budgethouder wordt gewezen op de consequenties bij niet reageren. De responseperiode is 3 weken.

Verzoek aan gemeenten

Het verzoek is aan gemeenten om in de week van 12 november contact op te nemen met de budgethouders/vertegenwoordigers die dan nog steeds niet hebben gereageerd. De SVB stelt daartoe rond 9 november een lijst beschikbaar aan de gemeente in de portal. Over deze actie heeft de VNG gemeenten vorige week geïnformeerd via een mailing.

Bedankt voor uw medewerking!

Meer informatie

Per Saldo, de landelijk vereniging van mensen met een pgb, heeft budgethouders onlangs ook geattendeerd: