Wat is de doelstelling van de Wet hergebruik van overheidsinformatie (Who)? Op welke manier moeten gemeenten informatie verstrekken en wat betekent dit voor de informatiehuishouding? Hoe ver gaat de inspanningsverplichting van gemeenten?

Dit soort vragen komt aan de orde in de VNG-handreiking 'Wet hergebruik van overheidsinformatie (Who)'. 

Open data

Gemeenten zijn op grond van de Who verplicht om op verzoek overheidsinformatie als open data beschikbaar te stellen voor hergebruik. De VNG krijgt regelmatig signalen dat er behoefte is aan meer informatie over bepaalde thema’s uit de Who. In de handreiking zetten we de belangrijkste onderwerpen op een rij. De beslisboom ‘Toepassing Wet hergebruik van overheidsinformatie (Who)’ (zie bijlage) kunnen gemeenten raadplegen bij het behandelen van een verzoek om hergebruik.

Meer informatie

Zie ook

Eerder publiceerde het ministerie van BZK een handleiding over de Who: