Het is goed dat nagedacht wordt over een raamwerk waarbinnen informatie gedeeld kan worden, maar de voorgestelde Wet Gegevensverwerking door Samenwerkingsverbanden (WGS) zal niet bijdragen aan de aanpak van ondermijning. Op een aantal terreinen is het zelfs een stap achteruit.

Dat schrijft de VNG de Tweede Kamer als inbreng op een Kamerdebat op 7 december met minister Grapperhaus (JenV) over de WGS. Namens de Regioburgemeesters en de VNG is in maart al input gegeven op het wetsvoorstel.

Noodzakelijke flexibiliteit in het geding

Nadenken over een breder wettelijk raamwerk rondom informatie-uitwisseling binnen samenwerkingsverbanden is alleen van toegevoegde waarde wanneer het de mogelijkheden daadwerkelijk verruimt en in de praktijk toepasbaar is. De Regionale Informatie- en Expertise Centra (RIEC's) laten echter weten dat het voorstel leidt tot een bijna onmogelijke praktische uitvoerbaarheid. Flexibiliteit is voor de aanpak van ondermijnende criminaliteit van groot belang om niet achter de feiten aan te lopen, maar die komt door het voorstel juist ernstig in het geding.

Niet mogelijk zorggegevens te gebruiken

Volgens het wetsvoorstel is het voor RIEC's ook niet mogelijk zorggegevens te gebruiken voor hun informatiepositie én mag er ook geen informatie gedeeld worden tussen RIEC's en Zorg- en Veiligheidshuizen. Maar voor bijvoorbeeld de aanpak van jeugdcriminaliteit en het voorkomen van jeugdige criminele aanwas is zulke informatie wel essentieel. Overigens biedt de WGS ook geen oplossing voor de gebrekkige mogelijkheid tot informatie-uitwisseling binnen een gemeente.

Meer informatie