De Eerste Kamer is  akkoord gegaan met de Wet aanpak woonoverlast. Dit betekent dat de Gemeentewet een nieuwe artikel krijgt (151d) dat regelt dat de raad bij verordening de burgemeester de bevoegdheid kan verlenen om bij langdurige en ernstige woonoverlast gedragsaanwijzingen te geven.

Zo’n ingrijpende maatregel komt pas in beeld als andere instrumenten, zoals waarschuwen, mediation of buurtbemiddeling, niet het gewenste effect blijken te hebben.

Aanpassing model-APV

Nu de wet de gemeenteraad een nieuwe optie biedt, zal de VNG voor de inwerkingtreding een modelbepaling in de model Algemene Plaatselijk Verordening (APV) publiceren. Daarbij moet wel worden opgemerkt dat nog volop wordt gedacht over de vraag hoe de toepassing in de praktijk er uit zal zien. Het gaat tenslotte een nieuw instrument waarmee weinig tot geen ervaring is opgedaan.

NB: Update 27-6-2017: De aanpassing is inmiddels gepubliceerd en per ledenbrief aan de gemeenten verzonden:

Meer informatie

De wet treedt bij Koninklijk Besluit in werking. Naar verwachting zal dat per 1 juli van dit jaar zijn. Zie voor meer informatie: