Het blijkt dat (nog) niet alle artsen die een medische verklaring af (kunnen) geven voor de inbewaringstelling (IBS) (op basis van de Wet zorg en dwang) in het systeem van Khonraad werken. Het kan dus voorkomen dat een arts de medische verklaring per veilige mail of per post verstuurt.

Hoe in dat geval gehandeld kan worden, staat beschreven in een werkinstructie.

Meer informatie

Hieronder de werkinstructie en de formulieren die in deze werkwijze gebruikt kunnen worden.