Veel communicatieadviseurs krijgen in hun werk te maken met de Omgevingswet. Zowel richting de interne organisatie als naar burgers en initiatiefnemers. VNG faciliteert daarom een werklab voor communicatieadviseurs die zich binnen hun gemeente bezighouden met de Omgevingswet.

Want er is veel kennis, ervaring en inspiratie te delen. Het werklab vindt plaats op donderdag 5 maart. Locatie: Burgerzaal, Stadhuis Almere - Stadhuisplein 1 (5 minuten lopen van station, parkeergarages voldoende aanwezig) 

Van elkaar leren 

Communicatieadviseurs zijn nauw betrokken bij de komst op de Omgevingswet. Zij dragen bij aan de veranderopgave binnen de organisatie en spelen een belangrijke rol als het gaat om bijvoorbeeld participatie bij de totstandkoming van de omgevingsvisie, het omgevingsplan en vergunningaanvragen. Voor de implementatie van de Omgevingswet bestaat geen draaiboek, het is afhankelijk van de ambitie van de individuele gemeente. Moeten communicatieadviseurs dan 355 keer het wiel uitvinden? Nee, dat hoeft niet, juist niet. Wel kan er van elkaar geleerd worden. 

Inspiratie en intervisie 

Tijdens het werklab komt de Nationale Ombudsman vertellen over hun recente onderzoek, waarin aandacht wordt gevraagd voor het burgerperspectief in de dienstverlening. De Omgevingswet vraagt veel van burgers, zowel digitaal als op het gebied van participatie. Hoe ga je daar als gemeenten mee om? Daarna faciliteren we twee intervisierondes, waarin er over diverse onderwerpen van gedachten gewisseld kan worden. Je kunt bij je aanmelding aangeven over welk onderwerp jij meer wilt leren of waar je juist kennis over wilt delen. 

Aanmelden  

Wil je erbij zijn op 5 maart maart? Vul dan het aanmeldformulier in.  

Programma 

Het programma ziet er als volgt uit:

13.00 uur Inloop 

13.30 – 13.45 uur - Welkom en introductie 

13.45 – 14.45 uur - Presentatie en discussie over onderzoek van de Nationale Ombudsman over de veranderende rol van de burger in relatie tot participatie met focus op inclusie en diversiteit 

14.45 – 15.00 uur - Pauze 

15.00 – 15.45 uur - Ronde 1 

15.45 – 16.30 uur - Ronde 2 

16.30 – 17.00 uur - Wrap up - wat je echt met je collega’s wil delen 

17.00 uur              - Borrel