Bij de overheid komen signalen binnen over mogelijke fraude met regelingen voor coronasteun, zoals de Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (Tozo). Door de snelheid waarmee deze tijdelijke regeling tot stand is gekomen, is op dit moment onvoldoende zicht op de aard en omvang van het oneigenlijk gebruik van de Tozo. Om hier inzicht in te krijgen is de werkgroep Misbruik en Ondersteuning gestart waar het ministerie van SZW, Stichting Inlichtingenbureau, Divosa en VNG Naleving aan deelnemen. De werkgroep doet dit samen met vier gemeenten: Ooststellingwerf, Tilburg, Utrecht en Zaanstad.

De werkgroep wil voor 31 augustus inzicht krijgen in de aard en omvang van het mogelijke misbruik. De uitkomsten van dit onderzoek worden medio september gedeeld via VNG Naleving. Met behulp van het verkregen inzicht ontwikkelt de werkgroep een handreiking en adviseurs van VNG Naleving zijn dan beschikbaar om gemeenten gericht te ondersteunen bij het opsporen van oneigenlijk gebruik van de Tozo-regeling.

Risico-indicatoren

De gemeenten kunnen met behulp van de handreiking aan de slag met een tiental risico-indicatoren, die zijn opgesteld door de werkgroep in samenwerking met het Inlichtingenbureau. De indicatoren zijn getoetst door de vier gemeenten. Een voorbeeld van een risico-indicator is of de aanvraag voor ondersteuning werd gedaan door een tussenpersoon. Het gaat hierbij niet om belangenverenigingen of accountants, maar om bedrijven die ondernemers hulp bieden bij het aanvragen van de Tozo. Deze hulp is doorgaans niet kosteloos en mogelijk niet zonder verdere financiële gevolgen. Een andere indicator van mogelijk misbruik is de verstrekking van meerdere Tozo-uitkeringen op één adres. 


Als u vragen heeft over de Tozo-regeling of het oneigenlijk gebruik hiervan kunt u meer informatie vinden in het Tozo-dossier op vng.nl of contact opnemen met VNG Naleving.