VNG organiseert op 30 januari een middag 'Milieuzonering nieuwe stijl', waarbij we u meenemen in hoe u deze uitgave het beste kunt gebruiken. Wilt u weten wat die ‘nieuwe stijl’ precies inhoudt en hoe de relatie is met de Omgevingswet? Schrijf u dan in voor deze middag.

Met de uitgave Milieuzonering nieuwe stijl wordt, binnen de kaders van de nu geldende wetgeving, voorgesorteerd op de systematiek onder de Omgevingswet. De systematiek van deze publicatie kunt u gebruiken bij het plannen en toetsen van nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen en de actualisatie van bestaande bestemmingsregelingen voor bedrijven.

Pionieren 

De integratie van milieu en ruimtelijke ordening voor bedrijfsmatige activiteiten is een uitdagende opgave in het nieuwe omgevingswetstelsel. Milieuzonering nieuwe stijl maakt die integratie concreet. Hoewel het pionieren niet zonder slag of stoot zal gaan, moeten gemeenten, omgevingsdiensten en bedrijven zich deze opgave eigen maken. Door hier nu op te investeren kunnen gemeenten en omgevingsdiensten zich goed voorbereiden op de Omgevingswet.

Tijdens de sessie is aandacht voor:

  • De nieuwe principes bij toedeling bedrijfsmatige activiteiten
  • Verschillen met bedrijven en milieuzonering
  • Onderzoek, melding, vergunning
  • Wat doet u met cumulatie?

We wisselen theorie af met discussie en oefeningen.

Meer informatie