Making Cities Resilient 2030 (MCR2030) is een wereldwijd initiatief voor het verbeteren van lokale weerbaarheid van gemeenten. U kunt zich aansluiten bij dit initiatief, en samen met andere gemeenten wereldwijd werken aan het vergroten van veiligheid en weerbaarheid van steden. 

Wereldwijd staan steden voor dezelfde uitdagingen op het gebied van klimaat, rampen, en andere uitdagingen zoals de COVID-19 pandemie. MCR2030 biedt steden handvatten en support in het verminderen van risico’s en verbeteren van weerbaarheid. Dit gebeurt door belangenbehartiging, het delen van kennis en ervaringen, het opzetten van city-to-city kennisnetwerken, technische expertise, het verbinden van verschillende lagen van overheden en het bouwen van partnerschappen. Ook kunnen kunnen deelnemende gemeenten actie ondernemen aan de hand van stappen die zijn uitgewerkt in een roadmap.

Over MCR 2030

MCR2030 heeft tot doel om te zorgen dat gemeenten inclusief, veilig, weerbaar en duurzaam zijn in 2030 (Global Goal 11). Making Cities Resilient 2030 is een initiatief van het United Nations Office for Disaster Risk Reduction, samen met een aantal kernpartners, waaronder de wereldkoepel United Cities and Local Governments (UCLG). Het MCR2030 is een vervolg op de Making Cities Resilient Campaign (2010-2020), waaraan meer dan 800 steden wereldwijd hebben deelgenomen.

Deelnemen

Een kernelement van MCR2030 is het breken met het werken in silo’s en het aangaan van partnerschappen om wereldwijd, nationaal en regionaal samenhangend in actie te komen. Draag hieraan bij en ontdek wat mogelijke stappen zijn binnen uw gemeente. 

Meer informatie