In veel landen groeit naar verwachting het aantal ouderen substantieel. Omdat dit aantal toeneemt, neemt ook ouderenmishandeling in aantal toe. Dit taboeonderwerp begint overal ter wereld meer zichtbaarheid begint te krijgen,

Maar toch is het nog één van de minst onderzochte vormen van geweld in (inter)nationale onderzoeken en één van de onderwerpen die het minste aandacht krijgt,  hoewel de aandacht voor financieel misbruik van ouderen een stijgende lijn vertoont. Ouderenmishandeling heeft binnen het programma Geweld hoort nergens thuis (GHNT) een plek binnen actielijn 3: aandacht voor speciale doelgroepen. 

Maandag 15 juni 2020

Ouderenmishandeling komt overal voor, ook bij u in de buurt. Op maandag 15 juni, de Internationale dag tegen ouderenmishandeling, wordt wereldwijd aandacht gevraagd voor het geweld tegen ouderen. Want ook dit houdt niet op, totdat je iets doet. Vanuit de campagne ‘ikdoeietstegenhuiselijkgeweld’ en het programma GHNT zijn een aantal hulpmiddelen beschikbaar die ingezet kunnen worden om extra aandacht en bewustzijn voor de strijd tegen ouderenmishandeling te genereren.

Huis-aan-Huis-bladen

Op 8 juni is aan alle redacties van Huis-aan-Huis bladen in Nederland een redactioneel artikel gestuurd met daarin een verhaal uit de praktijk en vijf dingen die je kunt doen bij vermoedens van ouderenmishandeling. In deze maanden waarin de strijd tegen het Corona virus de hoogste prioriteit heeft, is het extra lastig om de signalen van ouderenmishandeling te herkennen en in actie te komen. Ouderen zijn op dit moment wat minder in het zicht van professionele hulpverleners en daarom is het belangrijk dat we allemaal een oogje in het zeil houden.

Reisblog GHNT regionale route 2021

Ouderenmishandeling is één van de thema’s op de GHNT regionale route 2021. Deze route wordt gevolgd door Merel Steinweg, zij schrijft reisblogs over de onderwerpen die in de 28 regio’s op de route 2021 extra aandacht krijgen. Deze keer ging zij op (digitaal) op bezoek in regio Flevoland en sprak met verschillende betrokkenen die hart hebben voor de strijd tegen ouderenmishandeling. Een oplosbaar probleem zo is de stelling in deze negende reisblog.

Overige middelen

Naast het redactionele artikel dat naar de huis-aan-huis bladen is verzonden, is er een ervaringsverhaal van de broer van Marian, die jarenlang zijn moeder mishandelde. Er zijn suggesties beschikbaar voor berichten op sociale media, er de factsheets zijn geactualiseerd. Om te gebruiken in regionale nieuwsbrieven zijn er een aantal quotes van omstanders die in actie kwamen bij een vermoeden van ouderenmishandeling. Op 15 juni komt ook de landelijke VWS- nieuwsbrief Veilig Ouder worden weer uit.

Meer informatie