De Verkiezingen Handhaving en Toezicht zijn weer gestart! Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, de Inspectieraad en beroepsvereniging Vide organiseren deze verkiezingen sinds 2012 om innovatie in het toezichts- en handhavingsvak te stimuleren. Meld uw vernieuwende project vóór 1 juli aan om kans te maken op dé innovatieprijs van 2020.

In 2018 vond de laatste editie van de Verkiezingen Handhaving en Toezicht plaats. Toen werd het project ‘Toegang tot het sociaal domein’ door zowel de vakjury als het publiek tot winnaar uitgeroepen. In dit maatschappelijk relevante project onderzochten de rijksinspecties van het Toezicht Sociaal Domein of mensen met een licht verstandelijke beperking de hulp konden vinden die het sociaal domein biedt. Hierbij zetten zij de doelgroep als mystery guests in. Mensen met een licht verstandelijke beperking zochten op websites, stuurden mails, vulden formulieren in, belden en bezochten loketten van verschillende gemeenten. Ook vertelden ze de gemeenten zelf wat zij van hun toegankelijkheid vonden. De aanpak had veel impact en leidde tot verbeterplannen bij gemeenten.

Reflecteren en aanmelden

In 2020 reikt de vakjury van de Verkiezingen Handhaving en Toezicht de innovatieprijs opnieuw uit. In een wereld die er door de coronacrisis heel anders uitziet. Misschien werkt u door de crisis wel thuis en hebt u wat meer afstand en tijd om te reflecteren op uw projecten. Zit daar een project bij dat gericht is op een gezonde, veilige en rechtvaardige samenleving of een beter milieu? Een project dat vernieuwend is en landelijke aandacht verdient? Meld dit project dan voor 1 juli aan op www.verkiezingenhandhavingentoezicht.nl en wellicht staat uw project binnenkort volop in de spotlights.