‘Nederland is koploper in het ontwikkelen van innovaties, maar is slecht in de implementatie daarvan. Stop met plannen afzeiken, kom er zelf mee en voer het uit,’ aldus de straffe woorden van Nationale Energiecommissaris Ruud Koornstra op de Ambtenarentop ‘Samen aan de slag in de energietransitie’.

Bijna 300 ambtenaren van onder meer gemeenten, provincies, Rijk en waterschappen waren 8 juni naar Amersfoort gekomen.

Kwartiermakers transitiepaden van de Energieagenda

Samenwerking cruciaal

De openingswoorden van de bestuurders van de organiserende partijen, IPO, VNG en UvW, zetten de toon: ‘Samenwerking tussen bestuurslagen is cruciaal. De energietransitie moet integraal en met elkaar worden opgepakt. De Investeringsagenda is het juiste instrument daarvoor.'

Transitievaardige ambtenaar 

Dit betekent ook dat ambtenaren ‘transitievaardig’ moeten worden. Over hun eigen grenzen heen stappen, open staan voor andere aanpakken en denkwijzen. Of zoals Ruud Koornstra het verwoordde: 'Vooruit willen terwijl je met de voeten in de klei staat is onmogelijk. Meters maken is lef hebben.'

Vera Pieterman (ministerie EZ) onderschreef dit, samen met de 5 Rijkskwartiermakers van de transitiepaden (Kracht en licht, Lage en Hoge temperatuurwarmte, Mobiliteit en Agro).

Er is nog tijd, maar regie is hard nodig. Vera Pieterman zei na afloop verder gesterkt te zijn in haar gedachte dat de overheden een verbindend systeem moeten worden waarin ze elkaar vasthouden en vastleggen. Niet alleen tussen overheden, maar ook met andere partners.

Samenwerking vanuit de eigen kracht en expertise is cruciaal. De bestuurders van de koepels zien in de investeringsagenda een prima aanzet voor deze samenwerking die we nu moet realiseren.

Werksessies

Het grootste deel van het programma was gericht op onderlinge discussie tijdens de verschillende werksessies, zoals 'De auto aan de stroom', 'Burgers bij de energietransitie' en 'Op weg naar aardgasvrije wijken'. 

Meer informatie

Kijk in onderstaand dossier voor de Investeringsagenda en over energienieuws.