Recent ontving het Informatieknooppunt Zorgfraude (IKZ) een signaal over een vermoedelijk malafide zorgaanbieder, die onder meer 'zorg' in het buitenland aan cliënten met een pgb levert. Gemeenten kunnen deze zorg niet of nauwelijks controleren.

Daarom is het zaak om dergelijke zorg in het buitenland te voorkomen. 

Verordening

Als gemeente kunt u in uw verordening:

  • opnemen dat een pgb in principe niet bedoeld is voor besteding in het buitenland
  • uitzonderingen opnemen, zoals voortzetting van begeleiding door ouders op vakantie.
  • opnemen dat zorg in het buitenland alleen na specifieke toestemming van de gemeente is toegestaan

Toetsen vooraf

Een ander belangrijk preventief wapen is de verplichting van gemeenten om vooraf te toetsen of de pgb-besteding aan de door de gemeente gestelde kwaliteitseisen voldoet.

Een groot voordeel van het kritisch toetsen van de pgb-besteding in de aanvraagfase, is dat de bewijslast bij de cliënt ligt. Na de toekenning zult u als gemeente moeten aantonen dat een pgb niet juist is besteed. 

Meer informatie