Gemeenten hebben een belangrijke rol in het uitvoeren van het VN-verdrag Handicap. Gemeenten die samen met inwoners met een beperking serieus werken aan het weghalen van drempels (letterlijk en figuurlijk), kunnen het manifest Iedereen doet mee! ondertekenen. 

Vorige week tekenden weer drie gemeenten het manifest: Bergen op Zoom, Apeldoorn en Nijmegen.

Naar een inclusief Bergen op Zoom

Stichting Toegankelijk Bergen op Zoom en de gemeente Bergen op Zoom verzorgden de aftrap van de Lokale Inclusie Agenda 2020 op 10 februari in het oude stadhuis. Tijdens deze bijeenkomst ondertekenden zij gezamenlijk het manifest Iedereen doet mee!, waarmee zij laten zien serieus aan het VN-verdrag Handicap te werken. Wethouder Harijgens: 'De gemeente kan het niet alleen. Een inclusieve samenleving moeten we samen bouwen. Iedereen is daarbij aan zet.'

foto van de ondertekening in Bergen op Zoom (handdruk)

De komende maanden worden er diverse werksessies gehouden, specifiek gericht op diverse deelonderwerpen om de Lokale Inclusie Agenda te vullen en inspirerende voorbeelden te kunnen laten zien.

In Apeldoorn hoort iedereen erbij

Wethouder Nathan Stukker startte 12 februari in de binnentuin van het zorgcentrum in de wijk Orden in Apeldoorn de werkzaamheden voor de aanleg van een beweegtuin. Daarbij ondertekende hij ook het manifest Iedereen doet mee!.

groepsfoto uit Apeldoorn

In de beweegtuin staan toegankelijkheid en oefenen voor mensen met een beperking centraal. De tuin is voor hen ingericht, maar is ook vrij toegankelijk voor iedereen die er gebruik van wil maken. De wethouder: 'Met het ondertekenen onderstrepen we dat Apeldoorn een gemeente wil zijn waarin iedereen mee kan doen, ook als je slecht ter been bent, een beperking hebt of psychisch kwetsbaar bent. In Apeldoorn hoort iedereen erbij. Ondertekening van het manifest betekent ook dat we daaraan samen met de mensen met een beperking werken. Dus niet over hen praten en beslissen, maar met hen.

De kracht van diversiteit en inclusie in Nijmegen

'De positie van mensen met een beperking verbeteren gaat niet vanzelf, het vereist een houding van echt openstaan voor elkaar.' Dit zei ervaringsdeskundige Els van der Ploeg toen zij donderdag 13 februari samen met wethouder Grete Visser namens gemeente Nijmegen het manifest Iedereen doet mee! ondertekende.

foto van de ondertekening in Nijmegen

Hiermee geeft Nijmegen aan de verplichtingen uit het VN-verdrag Handicap samen met ervaringsdeskundigen waar te willen maken. Helemaal volgens het motto van het VN-verdrag Handicap - 'niets over ons, zonder ons' - nodigde de wethouder alle aanwezige Nijmegenaren uit om ook hun handtekening onder het manifest te zetten.

Ook ondertekenen?

Wil uw gemeente ook het manifest ondertekenen? Kijk op:

Meer informatie

  • Bekijk op de kaart welke gemeenten het manifest inmiddels hebben ondertekend.
  • Iedereen doet mee! 
    Nieuws, agenda, manifest, praktijkvoorbeelden, tips en handreikingen, publicaties.