In deze Week worden leerzame en verrassende activiteiten georganiseerd door heel Nederland die antwoord geven op vragen als: hoe beschermen we Nederland tegen water? Wat kan ik zelf doen om wateroverlast tegen te gaan? Voor gemeenten zijn nuttige websites en methodieken beschikbaar. 

Gedurende de Week worden verschillende artikelen gepubliceerd op onswater.nl die gemeenten ook kunnen gebruiken in hun communicatie naar inwoners. De artikelen gaan onder andere over droogte, goed rioolgebruik en water- en klimaatvriendelijke tuin. 

Onswater.nl is vernieuwd

Ons Water is een landelijk netwerk om communicatie-, educatie- en activatie- rond water(beleid) te faciliteren en te professionaliseren. Ons Water richt zich op de drie centrale opgaven: Klimaatadaptatie, Waterveiligheid en Waterkwaliteit. Ook vindt u hier informatie over de Week van Ons Water.

Ons Water is een samenwerkingsverband van: waterschappen, waterbedrijven, watermusea, Rijkswaterstaat, provincies, gemeentes, ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Unie van Waterschappen, Vewin, VNG en IPO.

Ons Water Leefstijlvinder

Gemeenten, waterschappen, drinkwaterbedrijven, provincies en Rijkswaterstaat staan voor de uitdaging om inwoners in hun beheergebied actief te betrekken bij de opgaven rondom waterkwaliteit, waterveiligheid en klimaatadaptatie. Ons Water en SAMR hebben de handen ineengeslagen om hierbij te helpen. Er is een leefstijlenmethodiek ontwikkeld rond water- en klimaatbewustzijn; dit is een handige tool om met publiekscommunicatie aan de gang te gaan.