Op de nieuwe website Statushouders in beeld, staan films en interviews over de integratie van statushouders. De verhalen zijn inspirerend voor iedereen die werkt met statushouders, of die gewoon belangstelling heeft.

De website is gemaakt door Stichting Turning Point. Die organisatie zet zich ervoor in om verschillende groepen mensen – hoog en laag opgeleid, verschillende culturen – bij elkaar te brengen. En om stereotype beeldvorming tegen te gaan. Het is een samenwerkingsverband van verschillende fondsen en steden.

Vier thema’s

Op de website staan korte films over de aanpak van integratie van de gemeente Amsterdam en over regionale samenwerking in Utrecht rond de integratie van statushouders. Daarnaast komen veertig statushouders en vijftig professionals aan het woord over vier thema’s:

  • Taal en inburgeren
  • Werk en arbeidsmarkt
  • Integratie en samenleving
  • Participatie en samenwerking

De interviews gaan over kansen en dilemma’s waar statushouders mee te maken kunnen krijgen. Denk hierbij aan het leren van de taal terwijl je in beslag wordt genomen door emotionele vraagstukken zoals de hereniging met je gezin. Hoe kom je aan passend werk? Hoe is het om nauwelijks een netwerk te hebben? Wat kan de samenleving doen om je te helpen? 

Beleid

Professionals praten ook over de effectiviteit van beleid. Moet je bijvoorbeeld sancties inzetten als iemand niet snel genoeg inburgert? Kan iemand werken als hij een paar keer in de week naar school moet voor zijn inburgering? In de filmpjes worden verhalen en ervaringen van statushouders en professionals over hetzelfde thema met elkaar afgewisseld.

Meer informatie