Het Comité van Regio’s heeft een flitsrapport gepubliceerd en een interactieve website gelanceerd met goede praktijkvoorbeelden van lokale en regionale duurzame projecten uit heel Europa. Vanuit Nederland worden onder andere de praktijkvoorbeelden uit Flevoland, Opsterland en Twente genoemd.

Provincie Flevoland heeft een strategie ontwikkeld om met minder windmolens meer energie te kunnen produceren. Lokale belanghebbenden werden uitgenodigd om zelf windmolenparken te realiseren, zodat de opbrengsten van productie in de regio blijven. Hiermee wordt bijgedragen aan het Europese doel om voor 2030 minimaal 32% van de energievoorziening uit hernieuwbare bronnen te halen. 

Het praktijkvoorbeeld van gemeente Opsterland betreft coöperatie Wijnjewoude EnergieNeutraal. Met energiebesparing, isolatie van woningen en gebouwen en het opwekken van hernieuwbare energie en groen gas wordt ernaar gestreefd om het dorp Wijnjewoude in 2025 energieneutraal te laten zijn. 

Vanuit regio Twente wordt de TexPlus Foundation genoemd. Dit is een langdurig samenwerkingsverband tussen gemeenten, onderwijsinstellingen en industrie om onderzoek te stimuleren naar hoe de textielsector volledig circulair kan worden gemaakt.  

Wat verwachten lokale en regionale overheden van de Green Deal?

Naast de praktijkvoorbeelden komt in het flitsrapport ook naar voren dat veruit de meeste leden van het Comité verwachten dat de Green Deal helpt bij duurzaam herstel na de coronacrisis. Daarnaast verwachten de steden en regio’s dat de Green Deal zal leiden tot nieuwe en beter toegankelijke Europese fondsen, dat hij helpt om een EU-brede uitwisseling van ervaringen te creëren en de bewustwording over duurzaamheid stimuleert. 

Meer informatie