Deze week zijn vier webinars live uitgezonden. U kunt deze nu online terugkijken. De webinars 'ontwerpvragen en staalkaarten omgevingsplan', 'verordeningen in het omgevingsplan' en ‘overgangsfase omgevingsplan’ zijn onderwerpen die tijdens de wetgevingsupdate aan bod zouden zijn gekomen. Daarnaast kunt u een online sessie over 'Omgevingswet en het VTH-proces' terugkijken.

De animo voor online sessies blijkt groot; in totaal meldden bijna 3.900 mensen zich aan en ruim 2.000 mensen hebben live deelgenomen.

Hier kunt u de webinars terugkijken:

*Door een technisch probleem tijdens de opname van het webinar ‘overgangsfase omgevingsplan’ vertoont het geluid van deze video - met name in het begin - wat onregelmatigheden. Naarmate de video vordert wordt dit beter. Omdat de informatie die tijdens de opname wordt gedeeld toch goed te volgen is, hebben we toch besloten om de video online te zetten. Wij hopen op uw begrip.

Andere onderwerpen van de wetgevingsupdate 

Graag informeren wij over álle onderwerpen die op het programma van de Wetgevingsupdate stonden. Het is ons streven om dat in de komende tijd te gaan doen via meerdere webinars of webcolleges voor de volgende onderwerpen:

 • Stand van zaken Invoeringswet en Invoeringsbesluit, Bruidsschat  
 • Participatie: update en wegwijzer en uitleg motie Nooren  
 • De vier aanvullingssporen (bodem, grondeigendom, geluid en natuur)  
 • Staalkaart bestaande woonwijk  
 • Afwegingskader omgevingsvisie

Meer Omgevingswet-webinars verwacht

Wij hopen de komende periode ook de volgende webinars te kunnen aanbieden:  

 • Wet kwaliteitsborging (Wkb) (verwachte datum: 9 april) 
 • Implementatie van de intaketafel, omgevingstafel en snelservice
 • Continueren dienstverleningsniveau via toepasbare regels
 • Oefenen met werkende processen
 • Marktaanbod en verwerven omgevingssoftware (VTH/Plan/TR)
 • Voorbeeldregels VNG in het DSO - resultaten en bevindingen
 • Minimumlijst en roadmap

Meer informatie

Wilt u op de hoogte blijven? Stuur dan een mail met uw naam, functie en organisatie naar omgevingswet@vng.nl met als onderwerp ‘wetgevingsupdate’ en de bevestiging dat u aan ons bestand toegevoegd wilt worden.

Eerder verschenen relevante webinars: 

Beschikbare webcolleges van het programma Aan de slag met de Omgevingswet:  

Houd de Omgevingswet-agenda in de gaten voor een overzicht van de live webinars die de komende tijd georganiseerd worden.