Op dinsdag 24 maart kunt u om 13.00 uur live deelnemen aan het webinar 'De praktische vertaling van de Omgevingswet naar het VTH-proces'. Het webinar helpt u op weg bij de implementatie van de Omgevingswet voor het onderdeel vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) binnen uw gemeente.

De Omgevingswet heeft gevolgen voor het werk van diegenen die zich bezighouden met de concrete uitvoering van de wet, zoals vergunningverleners en handhavers. Voor het beleid – het omgevingsplan - is er een overgangsfase, voor het VTH-proces is dat er niet. Vanaf de inwerkingtreding van de nieuwe wet moeten initiatieven en activiteiten volgens de wet worden behandeld. Er moet toezicht op worden gehouden en worden gehandhaafd. Aan de hand van voorbeelden en praktische tips nemen we u tijdens het webinar mee in de keuzes die u als gemeente kunt maken om op tijd klaar te zijn en dit proces op orde te hebben.

Het webinar wordt gegeven door Patricia Palmen, coördinator implementatie VTH Omgevingswet bij de VNG.

Hoe werkt het? 

U kunt zich aanmelden voor het webinar via deze link. U ontvangt daarna een bevestigingsmail met de link waarmee u enkele minuten voor aanvang het webinar kunt openen. Mocht het beeld of geluid vastlopen, ververs dan uw browser. Technische vragen kunt stellen via webinar@vng.nl. 

Terugkijken is ook mogelijk 

Mocht het tijdstip van het webinar u niet uitkomen, schrijf u dan toch in. Iedereen die zich ingeschreven heeft, ontvangt één of enkele dagen na het webinar een mail met een link naar de opname, zodat u het webinar ook achteraf kunt bekijken.

Meer informatie: 

Eerder verschenen relevante webinars: 

Beschikbare webcolleges van het programma Aan de slag met de Omgevingswet:  

Houd de Omgevingswet-agenda in de gaten voor een overzicht van de webinars die de komende tijd georganiseerd worden.