Global Goals Oss organiseerde de online inspiratiebijeenkomst Financiële zorgen in tijden van corona. Onder andere Kees van Geffen (wethouder Oss) en Nadja Jungmann (lector schulden en incasso Hogeschool Utrecht) gaven hun kijk op geldzorgen, armoede en schuldenproblematiek in de anderhalvemetersamenleving.

Wat doet dit met mensen? Komen er veel meer mensen in de financiële problemen? Of biedt de coronacrisis kansen op het gebied van solidariteit en een betere welzijnsmaatschappij?

Kees van Geffen is wethouder van de gemeente Oss met onder meer armoedebeleid en schuldenproblematiek in zijn portefeuille. Hij begon de avond met zijn visie op de te verwachten financiële problemen als gevolg van de coronacrisis en welke extra activiteiten de gemeente Oss inzet.

Nadja Jungmann is lector Schulden en Incasso aan de Hogeschool Utrecht en eigenaar van Social Force, een begrip in het sociaal domein en de wereld van schuldhulpverlening. In Nederland introduceerde zij de op Harvard ontwikkelde theorie van het effect van schaarste op de hersenen. Zij vertelt over het effect van stress door geldzorgen en hoe u hiermee kunt omgaan.

Derde spreker was Frans Schmit, landelijk bestuurslid van de vereniging Schulphulpmaatje Nederland en voorzitter van de Quiet Community Oss. Hij is mede-initiatiefnemer van het lokale noodfonds voor mensen die door de huidige crisis getroffen zijn. Schmit vertelt over het verloop van het fonds en over de samenwerking tussen gemeente en burgerinitiatieven. Heeft de crisis gevolgen voor deze samenwerking?

Meer informatie