- herhaald bericht - Het webinar over de eerste aanlevering van gegevens voor het abonnementstarief Wmo staat online. Tijdens het webinar gaven André Kruk en Lilian van der Blij van het CAK uitleg over de initiële aanlevering van gegevens voor het abonnementstarief.

  • Bekijk het webinar (gehouden op donderdag 21 november) via YouTube.
  • In het eerste webinar werd ingegaan op beleid en de verordering, dit webinar is ook te bekijken via YouTube.

Tweede webinar over abonnemenstarief

Waar moet u als gemeente op letten, zodat u in 2020 de juiste gevevens kunt aanleveren bij het CAK? Tijdens het webinar wordt de stand van zaken besproken  en wordt uitleg gegeven over de verschillende inningsvarianten. Ook wordt ingegaan op gemeentelijke parameters (zoals minimabeleid of een verlaagd gemeentelijk tarief) en vrijstellingen. 

Veelgestelde vragen

Tijdens het webinar konden ook vragen worden gesteld. Bij enkele vragen werd doorverwezen naar de veelgestelde vragen over het abonnementstarief. Vragen die niet direct beantwoord konden worden, worden later beantwoord en toegevoegd aan de veelgestelde vragen.

Meer informatie