Het Kennisplatform Processierups ondersteunt gemeenten met kennis en praktisch advies bij het beheersen van de overlast van de eikenprocessierups. Het platform hoort graag wat u van deze ondersteuning vindt. Wilt u daarom een enquête hierover invullen? Dat kan tot 23 oktober.

In het najaar vindt u op de website van het platform een terugkoppeling van de resultaten. En waar mogelijk wordt uw reactie betrokken bij de voorbereidingen voor komend jaar. 

Voorbereiding voor seizoen 2021

Op de website van het kennisplatform vindt u ook een serie Informatiebladen. Die bevatten objectieve en zo volledig mogelijke informatie, met verwijzingen naar veel gebruikte methoden en technieken om de overlast van eikenprocessierupsen te beteugelen. In september zijn een aantal nieuwe informatiebladen verschenen. De informatiebladen kunt u  gebruiken voor de voorbereiding en de inkoop van beheer- en bestrijdingscapaciteit voor seizoen 2021. 

Meer informatie