Hoe ziet de jeugd-ggz de samenwerking in het nieuwe jeugdstelsel met gemeenten? In een manifest over jeugdhulp presenteert GGZ Nederland de koers voor 2017 en daarna. De aanbieders vinden dat de overdracht van j-ggz naar gemeenten kansen biedt voor effectievere jeugdhulp.

J-GGZ: Partnerschap is belangrijk

Het opnieuw vormgeven van jeugdhulp vraagt om samenwerking van alle partijen over hun eigen grenzen heen. Alleen zo zijn integrale oplossingen en maatwerk mogelijk. De overdracht van de jeugd-ggz van zorgverzekeraars naar gemeenten biedt kansen voor effectievere jeugdhulp. In de gemeenschappelijke visie ‘Ruimte voor Jeugdhulp’ is hiervoor al een veelbelovende voorzet gedaan.

De jeugd-ggz is als deskundige partner aanspreekbaar op resultaten bij de verdere versterking van de jeugdhulp. Zij zijn de partner voor de kinderen, jongeren en hun ouders en familie, netwerkpartners en gemeenten. De VNG vindt de samenwerking tussen álle vormen van jeugdhulp belangrijk.

Kansen van de decentralisatie waarmaken

In het manifest laten de bij GGZ Nederland aangesloten aanbieders zien wat zij te bieden hebben, hoe zij de jeugdhulp verder willen verbeteren, waar ze op aanspreekbaar zijn en hoe ze de kansen van de decentralisaties willen waarmaken.

  • 'In de dagelijkse praktijk zien en ervaren we de kwetsbaarheid van dit nieuwe jeugdstelsel door versnippering, administratieve lastendruk, wachttijden en beperkte (boven)regionale gemeentelijke samenwerking'.
  • 'We zien echter ook de kansen voor effectievere jeugdhulp, zodat kinderen en jongeren gezonder en veiliger kunnen opgroeien. Om die kansen te verzilveren, presenteren we onze agenda met doelen die we in samenwerking met onze partners willen bereiken'.

Manifest GGZ Nederland

GGZ Nederland is de brancheorganisatie voor instellingen in de geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg.

Zie ook