Gemeenten willen meer woningen bouwen maar doen dat niet zelf. Projectontwikkelaars en woningcorporaties zijn daarvoor de aangewezen partners. Wat moet u doen om woningbouw te realiseren? Daarover spraken gemeentebestuurders met specialisten tijdens de deelsessie 'Bouwen, bouwen, bouwen'. 

De VNG-commissie ruimte, wonen en mobiliteit organiseerde deze sessie op de Bestuurdersdag van 30 november.

In gesprek met specialisten

35 gemeentebestuurders gingen in gesprek met twee specialisten uit het veld: Jan Fokkema, directeur van de NEPROM, de vereniging van professionele projectontwikkelaars en Marnix Norder, voorzitter van AEDES, de vereniging van woningcorporaties.

Bouwlocaties

Norder benadrukte het belang van voldoende bouwlocaties en het commitment van gemeenten aan de plannen van de corporaties. Daarnaast kunnen beschikbare locaties veel sneller worden ontwikkeld. Gemeenten hebben de touwtjes grotendeels in handen.

Lange termijn

Fokkema wil hoge pieken en diepe dalen in de bouw afvlakken, door de langere termijn leidend te laten zijn voor locatieontwikkeling. De bouw moet nu vooral nieuwbouw realiseren. 

Pak verduurzaming van de bestaande bouw op wanneer het tegen zit.

 

 

En: maak gezamenlijke afspraken met gemeenten, corporaties en marktpartijen op regionaal niveau. 

Beide sprekers hebben goede herinneringen aan de tijd dat het Rijk met gemeenten woningaantallen vastlegde en een bonusbedrag voor elke extra woning in het vooruitzicht stelde.

Knelpunten

Vanuit de zaal werden verschillende knelpunten aangestipt, zoals:

  • De remmende rol van diverse provincies op de ontwikkeling van bouwlocaties
  • Het bevorderen van doorstroming van ouderen uit eengezinswoningen
  • De totstandkoming van een gevarieerde voorraad per wijk
  • Meerjarige prestatieafspraken

Aandachtspunten

Ook worden enkele aandachtspunten ingebracht:

  • Zorg voor nauwe betrokkenheid van de gemeenteraad bij aantallen en locaties: dat voorkomt deels dat gevestigde belangen de boventoon voeren.
  • Baseer het beleid niet uitsluitend op statistieken want die hebben betrekking op gegevens van drie jaren geleden.

Zie ook