Hoe kunt u als jurist op een goede manier uw organisatie, het college en bestuur adviseren? Wat heeft u daar - nu en in de toekomst - voor nodig? Welke opleiding kan bijdragen aan uw kennis en vaardigheden? BZK en de VNG nodigen u uit om een korte peiling in te vullen over de toekomst van uw functie.

De peiling bestaat uit 14 vragen over uw behoefte als jurist aan kennis en kunde, en hoe opleidingen u daarbij kunnen helpen. Het invullen kost ongeveer 3 minuten, is anoniem en kan tot uiterlijk woensdag 11 oktober.

Waarom deze peiling?

U heeft als jurist een belangrijke rol in de gemeentelijke organisatie. Goede juridische taakuitoefening en advies dragen immers bij aan de bestuurskracht van gemeenten.
  • Er is de afgelopen tijd veel wetgeving gewijzigd. Hoe blijft u daarvan op de hoogte?
  • Hoe kan opleiding bijdragen aan uw kennis en vaardigheden?
  • En hoe kiest u uit het huidig opleidingsaanbod?

In onze flitspeiling inventariseren we al úw wensen. De peiling is onderdeel van een bredere uitvraag bij gemeenten en gemeentejuristen. Op basis van de uitvraag bekijken BZK en VNG welke ondersteuning gemeentejuristen nodig hebben, en hoe we op deze behoefte kunnen inspelen.

Vul hier de peiling in

In opdracht van het ministerie van BZK en de VNG nodigt organisatie-adviesbureau AEF u uit om deze online peiling in te vullen.