Bewoners nemen steeds meer het initiatief om het publieke domein vorm te geven. Ze richten parken en speeltuinen in. ZZP’ers richten broodfondsen op. Er zijn veel verschillende wooninitiatieven. Het aantal zorg- en energiecoöperaties neemt toe.

Waar komt deze beweging van samen organiseren vandaan? Hoe ziet de coöperatieve samenleving eruit? Hoe pakken we de beweging, ambities en talenten vast, en vergroten we met elkaar de kans op een duurzaam succes?

Bekijk de antwoorden op onze themapagina's over:  

U vindt hier ook een flimpje en een overzicht van vormen en voorbeelden van 'samen organiseren'.

Zie ook