Er zijn steeds meer werkenden die in armoede leven. Mensen met een beroep als doktersassistent, kapper, receptionist of caissière, maar ook politieagenten of onderwijzers komen in de knel. Dat zijn beroepen die de samenleving hard nodig heeft.

In een publicatie geeft Divosa een analyse met aanbevelingen over bestaanszekerheid en werkende armen.

Gezamenlijke actie landelijke en lokale overheid nodig

'Het is onbestaanbaar dat honderdduizenden werkende Nederlanders niet rond kunnen komen. Als gemeenten willen wij onze verantwoordelijkheid nemen voor schulden en minimaregelingen, maar de oorzaken liggen in het Rijksbeleid: een falend toeslagen- en incassosysteem, snel groeiende kosten voor voeding, wonen en energie en onvoldoende bestaanszekerheid door een passend (minimum)loon.

De verbetering van de positie van werkende armen vraagt samenwerking van de landelijke en lokale overheid', zegt Peter Heijkoop namens de VNG. Heijkoop is commissievoorzitter van de VNG-commissie Participatie, Schuldhulpverlening en Integratie en wethouder Dordrecht)

Acht maatregelen bestaanszekerheid werkende armen

Peter Heijkoop heeft eerder namens de VNG in de Tweede Kamer aandacht gevraagd voor dit thema tijdens een Rondetafelgesprek ‘Werkende Armen’. De VNG had hiervoor een position paper ingediend met 8 concrete maatregelen voor het bieden van bestaanszekerheid aan werkende armen.

SER-verkenning 

De VNG blijft dit thema onder de aandacht brengen van haar leden, Rijk en Eerste en Tweede Kamer. Daarnaast zal de VNG als adviserend lid ook haar kennis en kunde inbrengen in de SER-adviescommissie Werkende Armen. Het ministerie van SZW heeft de SER om een verkenning gevraagd op het thema Werkende Armen, dat hopelijk is december gereed is.

Meer informatie

U vindt de publicatie op de website van Divosa.