Onder deze titel heeft het campagneteam ‘Samen tegen Corona’ een one-pager ontwikkeld met praktische tips voor situaties als de spanningen thuis te hoog oplopen en er onveilige situaties dreigen te ontstaan ten tijde van de corona-crisis. De nadruk ligt op handelingsperspectieven voor omstanders.

Naast het campagneteam vanuit het ministerie van VWS zijn ook het ministerie van JenV en het landelijk netwerk Veilig Thuis (VT) betrokken. Aanvullend wordt nog gewerkt aan een versie die zich specifiek richt op professionals.

Verzoek: deel de one-pager

De one-pager wordt landelijk ingezet op verschillende communicatiekanalen waaronder de sociale media van VWS, JenV en minister De Jonge. Het verzoek is om de one-pager zo veel als mogelijk ook binnen uw gemeente en of regio in te zetten en door te sturen aan stakeholders. In de tekst wordt verwezen naar de reguliere (landelijke) lijnen om steun en hulp te zoeken. De campagnesite www.ikvermoedhuiselijkgeweld.nl, die op een aantal punten is aangepast aan de situatie rondom de maatregelen tegen het coronavirus, wordt ook genoemd.

Oog voor onveilige situaties

Samen krijgen we corona onder controle en hebben we oog voor onveilige situaties, die kunnen ontstaan wanneer de spanning thuis te hoog oploopt. #blijfthuis, #blijfveilig, #zoekhulp!

Meer informatie

Zie ook