Vanaf 1 januari 2018 hanteert de gemeente Waddinxveen nog maar één verordening, in plaats van twaalf verschillende verordeningen voor het hele sociaal domein. Als een van de eerste gemeenten in Nederland zet Waddinxveen deze stap.

De werkwijze, regels, rechten en plichten zijn nu in één verordening te vinden en goed op elkaar afgestemd. Dat is gemakkelijker voor inwoners, gemeente en samenwerkende partners.

     

Mevrouw onder begeleiding aan het koken
Naam fotograaf/beeldbank
Frank Muller
Vervaldatum beeldrechten
      
jongen in rolstoel bij aangepaste werkplek gemeente
Naam fotograaf/beeldbank
Programmaraad
Vervaldatum beeldrechten
        Missing media-item.

Sinds 2015 heeft ook Waddinxveen een bredere verantwoordelijkheid op het sociaal domein: jeugdzorg, verbreding van de Wmo, de uitvoering van de Participatiewet, het kwam er allemaal bij. De gemeente ontwikkelde daarop een integrale dienstverlening. Dat betekent dat de gemeente alle hulpvragen van een inwoner tegelijkertijd behandelt.

Integrale dienstverlening, integrale verordening

Om écht een integrale afweging te maken bij het verlenen van maatwerk, én oog te hebben voor de effecten van aanpassingen in de regels, vindt de gemeente één verordening Sociaal Domein het handigst.

  • De nieuwe verordening zorgt ervoor dat inwoners zoveel als mogelijk meedoen in de samenleving, met inzet van hun sociale netwerk, algemene voorzieningen en professionele ondersteuning, als dat nodig is.
  • Hiermee hebben inwoners niet alleen zo min mogelijk te maken met verschillende hulpverleners, organisaties en schotten, maar ook niet met tegenstrijdige regels, dubbel werk en het rondpompen van geld.

In september is de Verordening sociaal domein Waddinxveen 2018 door de gemeenteraad van Waddinxveen vastgesteld en vanaf 1 januari 2018 in werking.

Andere gemeenten

Voor zover ons bekend zijn andere gemeenten met een verordening sociaal domein: Alphen aan den Rijn, Oude IJsselstreek, Kaag en Braassem, Haarlemmermeer en Lansingerland.

Meer informatie