[update 24 januari 2020] De VNG en andere partijen overleggen binnenkort met het ministerie van Financiën over de btw-heffing over de bijdragen die gemeenten ontvangen van het Afvalfonds Verpakkingen. Wij raden u aan te wachten met het zenden van facturen met btw.

Begin december heeft de VNG gemeenten geïnformeerd dat de bijdragen die zij ontvangen van de stichting Afvalfonds Verpakkingen voor de gescheiden inzameling, sortering en/of verwerking van verpakkingsafval belast zijn met btw. Dat had de staatssecretaris van Financiën per brief aan de VNG laten weten. Ook Nedvang heeft hierover een brief naar alle gemeenten gestuurd.

De VNG vindt dat deze maatregel tot onnodige administratieve rompslomp leidt. De bezwaren van de VNG richten zich met name op de gevolgen van de terugwerkende kracht van de btw-heffing. De btw die gemeenten moeten betalen op het scheiden van verpakkingsafval, kunnen ze in rekening brengen bij het Afvalfonds Verpakkingen. Dit leidt tot administratieve rompslomp door correcties op het Btw-compensatiefonds met rente, terwijl de correctie voor de fiscus budgettair neutraal verloopt.

De NVRD, het Afvalfonds en de VNG gaan binnenkort in overleg met het ministerie van Financiën. We houden u op de hoogte en raden gemeenten aan om voorlopig nog even geen actie te ondernemen.

Meer informatie