Het is vernieuwend, het zorgt dat mensen met een psychische kwetsbaarheid erbij horen, en het is een succes in de praktijk: de flexibele maatschappelijke opvang in de gemeente Weert.

Hoe het werkt staat uitgebreid beschreven in een VNG-praktijkvoorbeeld. Flexibele maatschappelijke opvang houdt in dat er geen centrale opvang is, maar dat daklozen gespreid over de gemeente worden opgevangen in verschillende woningen. 

Zelfregiecentrum

Mensen zonder plek om te slapen kunnen naar Zelfregiecentrum gaan. Daar zijn ervaringsdeskundigen, allerlei activiteiten en zorgorganisaties. Daklozen kunnen hier een bed voor de nacht krijgen. De logeerhuizen in de wijken worden beheerd door dak- en thuislozen zelf. In het Zelfregiecentrum worden mensen ook geholpen een plan voor de toekomst te maken. Het doel is dat iedereen binnen twaalf weken weer zelfstandig woont.

Samenwerken

Belangrijk voor het succes van de flexibele maatschappelijke opvang is dat zorgorganisaties, de woningcorporatie en de gemeente nauw met elkaar samenwerken. Essentieel is ook het werken met ervaringsdeskundigen en eigen regie/verantwoordelijkheid van de mensen waar het om gaat.

Meer informatie