Het Congres van Lokale en Regionale Overheden (van de Raad van Europa) gaat op een waarnemingsmissie tijdens de komende Nederlandse gemeenteraadsverkiezingen. Het gaat daarbij om het democratisch gehalte van de verkiezingen.

De Congres-delegatie zal van 19 tot en met 21 maart 2018 aanwezig zijn. Het programma van de waarnemingsmissie wordt later bekend gemaakt.

Telprocedure

De laatste (en eerste) verkiezingswaarneming van Nederlandse verkiezingen vond plaats in 2014. Toen waren de aanbevelingen van de delegatie gericht op het verbeteren van telprocedures. De delegatie adviseerde een systeem te ontwikkelen voor elektronisch tellen en een mogelijk juridische leidraad voor het hertellen van de stemmen.

Tevens werd voorgesteld om regels en procedures op te stellen die uitgaven en sponsoring van campagnefinanciering kunnen beperken. Het is interessant voor de VNG wat het Congres over de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 zal concluderen.

Standpunt VNG

De VNG pleit al lange tijd voor modernisering van het verkiezingsproces. We zijn voorstander van de introductie van een elektronische stemmenteller in combinatie met een daartoe geschikt stembiljet. Het wetsvoorstel 'Aanpassing procedure vaststelling verkiezingsuitslag' regelt niets over de vormgeving van het stembiljet.

Het zou goed zijn als de regering een voorstel doet om een handzamer stembiljet in te voeren en daarmee experimenten mogelijk te maken. Daarbij zou wat ons betreft tevens moeten worden ge├źxperimenteerd met het digitaal tellen van de stemmen.

VNG-reactie op Adviesaanvraag wetsvoorstel aanpassing procedure verkiezingsuitslag

Meer informatie