Het SCP-onderzoek 'Zicht op de Wmo' bevat waardevolle aanbevelingen voor verbeterpunten, zoals: betere bekendheid van clientenondersteuning, meer specifieke kennis bij gespreksvoerders, en meer oog hebben voor mantelzorgers. Ook het gesprek met cliënten kan en moet verbeterd worden.

Het SCP onderzocht in 28 gemeenten de ervaringen van inwoners die zich in 2015 melden met een vraag om ondersteuning. Het onderzoek laat overigens zien dat er veel goed gaat. 

Dit onderzoek schetst vooral een beeld van een transitieperiode.
('Zicht op de Wmo 2015', p. 7)

Onderzoeksperiode

De omslag van het oude, uniforme loketdenken van de AWBZ naar de principes van maatwerk en eigen regie van de Wmo is ingrijpend en zal enkele jaren in beslag nemen. De cliëntervaringen waar het SCP-onderzoek over gaat, dateren uit het laatste kwartaal van 2015: de omslag was nog net begonnen, gemeenten richtten zich vooral op een zorgvuldige overgang van het oude naar het nieuwe systeem.

Meer informatie