Waakvlamondersteuning van LVB (mensen met een licht verstandelijk beperking) kan voorkomen dat er zwaardere individuele begeleiding nodig is en het kan preventief werken voor het ontstaan van crisissituaties. Dit zijn enkele conclusies uit het onderzoek 'Vinger aan de pols' 

Het onderzoek is uitgevoerd door Regioplan, in opdracht van het ministerie van VWS. Medio 2020 deed VNG een oproep aan gemeenten om hieraan deel te nemen. Tientallen gemeenten gaven hieraan gehoor.

Vinger aan de pols als minimale hulpbron

Een belangrijke observatie uit het onderzoek is dat de maatschappelijke opbrengsten veelal optreden zolang de waakvlamondersteuning geboden wordt. Voor mensen met een LVB zitten er grenzen aan de zelfredzaamheid. Het eigen informele netwerk is veelal niet steunend genoeg om een vinger aan de pols te houden. Waakvlamondersteuning kan voor gemeenten een goede manier zijn om voor deze groep mensen minimale noodzakelijke hulpbronnen te faciliteren.

Aandachtspunten

Het onderzoek noemt de volgende aandachtspunten om tot passende inzet van waakvlamondersteuning te komen:

  • juiste selectie van cliënten voor wie waakvlamondersteuning past bij de levensfase en problematiek
  • uitvoerders hebben voldoende ervaring met en kennis van de wijze waarop mensen met een LVB informatie verwerken en leren en waar zij in hun dagelijks leven veelal tegenaan lopen
  • snelle af-en opschalingsmogelijkheden, waarbij afschalen niet tegen wordt gegaan door perverse prikkels (organisatiebelang bij de inzet van intensievere en duurdere ondersteuning) en er voldoende capaciteit en mogelijkheid is voor op- en afschalen. De vertrouwde begeleider blijft idealiter in beeld.
Kaart Waakvlam

Anno 2020 is in 36 gemeenten waakvlamondersteuning aanwezig. In 19 gemeenten wordt dit voorbereid. Het gaat in totaal om 15% van alle gemeenten.

Meer informatie

Zie ook