In oktober 2017 wordt de derde en laatste meting gehouden van de landelijke monitor Leerlingenvervoer. Na afloop krijgt uw gemeente een benchmark met een terugkoppeling van de eigen vervoersgegevens naast die van in grootte vergelijkbare gemeenten.

In opdracht van OCW voeren Oberon en Sardes de landelijke monitor Leerlingenvervoer uit. Deze monitor brengt in beeld hoe de aantallen vervoerde leerlingen en de kosten zich ontwikkelen sinds de invoering van passend onderwijs. De VNG heeft destijds om een evaluatie van de kostenontwikkeling gevraagd.

Doe mee aan meting in oktober

Alle gemeenten worden door Oberon uitgenodigd een vragenlijst in te vullen. Deze vragenlijst is vrijwel gelijk aan die van de vorige metingen. Waar mogelijk is de vragenlijst nog iets ingekort.

Aan de vorige metingen heeft een zeer groot aantal gemeenten meegewerkt. Het zou prachtig zijn als dat ook bij deze derde en laatste meting lukt, zodat de monitor een betrouwbaar beeld geeft van de ontwikkelingen over de afgelopen vier jaar.

We roepen daarom alle gemeenten op nog een keer deel te nemen aan dit onderzoek.

Terugkoppeling naar gemeenten

Evenals in 2013 en 2015 ontvangen alle deelnemende gemeenten na afloop een benchmark. Daarin krijgt u een terugkoppeling van de eigen vervoersgegevens en die van in grootte vergelijkbare gemeenten.