In een brief aan alle wethouders Ruimte en Wonen adviseert de VNG hen om contact op te nemen met huurders van vrije sectorwoningen. Veel gemeenten zijn bezig met nieuwbouw in dit segment. Daarnaast hebben huurders te kampen met forse woonlasten. Reden genoeg voor een gesprek. 

Aanleiding voor de oproep van de VNG is een publicatie van het Gezamenlijke Particuliere Huurders Platforms, een samenwerking van huurdersorganisaties van commerciële verhuurders. Hierin vragen zij aandacht van gemeentelijke bestuurders voor de vrije sector huurders. Het gaat daarbij om ca 560.000 huurwoningen met huren boven de sociale huurgrens. 

Huurders

Edward Stigter, beleidsdirecteur Leefomgeving van de VNG schrijft de brief namens de VNG: 'Naast de huurders van sociale huurwoningen zijn er veel mensen in uw gemeente aangewezen op een woning van een commerciële verhuurder. De middenhuur of middeldure huur staat bij veel gemeenten in de belangstelling. Gemeenten oriënteren zich op nieuwbouw in dit segment.

Uit de Lokale Monitor Wonen van de VNG en andere partners is gebleken dat veel huurders in de vrije sector worden geconfronteerd met forse woonlasten. Zij besteden 42, á 47% van hun besteedbaar inkomen aan woonlasten.

In gesprek

Reden genoeg om in gesprek te gaan met huurders van vrije sectorwoningen. Mocht u op lokaal niveau nog geen aanspreekpunt hebben voor huurders in deze sector dan bevelen wij u het GPHP bij u aan.'

Meer informatie