Een wijk-GGD’er blijkt in de praktijk een uitstekende verbindingsofficier in het netwerk van veiligheid en zorg rond personen met onbegrepen gedrag. Wilt u ook een wijkfunctionaris aanstellen in uw gemeente of uw bestaande project voortzetten?

Vraag dan vóór donderdag 4 november, 14.00 uur subsidie aan via ZonMw. Toegekende projecten krijgen begeleiding van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV).

Wijk-GGD’er verbindt domeinen

Een wijk-GGD’er (of wijkfunctionaris) werkt op het snijvlak van veiligheid en zorg en verbindt deze domeinen, zodat maatwerk mogelijk wordt. Hij of zij kent de huisarts, heeft contact met bijvoorbeeld de supermarkteigenaar en legt lijntjes met de politie en woningbouwcorporatie. In een vroeg stadium bepaalt de wijk-GGD’er samen met (zorg)ketenpartners welke aanpak en zorg iemand nodig heeft.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op de website van ZonMw:

Lees ook: