De VNG krijgt regelmatig vragen van gemeenten over vaktherapie en de jeugdhulp. Daarom hebben we een document met vragen en antwoorden over dit onderwerp gemaakt. 

In het document komt onder andere aan de orde wat vaktherapie is en welke kwaliteitswaarborgen er in de vaktherapie zijn. Er wordt vooral ingegaan op de rol die gemeenten hebben als opdrachtgever en als partij die verantwoordelijk is voor het vormgeven van de toegang tot jeugdhulp.

Meer informatie