De Rijksoverheid is op zoek naar het meest vooruitstrevende MVI-project van 2019. Heeft u een ambitieus, vernieuwend of anderszins opvallend project op gebied van maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI)? Meldt u dan aan voor de KoopWijsPrijs 2019. Dat kan tot 7 september 2019.

KoopWijsPrijs 2019

De prijs is een initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Zij zijn op zoek naar vooruitstrevende MVI-projecten die afgelopen jaar zijn afgerond, of binnenkort afgerond worden en die zijn uitgevoerd door publieke organisaties. Het gaat om projecten die door publieke organisaties zijn aanbesteed, waarin rekening is gehouden met sociale- en milieudoelstellingen. De doelgroepen voor deze prijs zijn overheden en publieke organisaties.

Hoe werkt het?

U kunt zelf tot 7 september projecten aanmelden of tippen. In totaal worden drie projecten genomineerd. Vanaf oktober 2019 kan via de PIANOo-website worden gestemd. De KoopWijsPrijs 2019 wordt uitgereikt op het MVI-congres in december 2019.

Meer informatie