De omvang, de groei en de meedogenloosheid van de georganiseerde criminaliteit in Nederland vragen om een voortvarende en effectieve aanpak. Dat schrijven de VNG, het NGB en de Regioburgemeesters in een gezamenlijke brief aan de Tweede Kamer.

De Kamer spreek op 29 oktober met de minister van JenV en de minister voor Rechtsbescherming over de aanpak van de georganiseerde en ondermijnende criminaliteit. We vragen in onze brief de Tweede Kamerleden aandacht voor:

 • De rol van de Regionale Informatie- en Expertise Centra (RIEC's):
  Er zal zowel structureel geïnvesteerd moeten worden in de kwaliteit en de kwantiteit van de RIEC-bureaus als in de gezamenlijke aanpak door de partners tegen ondermijning. 
 • Preventie:
  Het belang van een integrale (lokale) wijkaanpak waarbij naar alle aspecten van de sociale leefomgeving wordt gekeken. Zoals zorgbehoefte, onderwijs, huisvesting, opvoeding en economische vooruitzichten. 
 • Repressie:
  Denk aan het versterken van de strafrechtketen, het aanpakken van de capaciteitsproblemen bij OM en politie, een keten met korte doorlooptijden die goed op elkaar is ingespeeld, zowel bestuurs-als strafrechtelijk, waarbij internationaal en nationaal intensief wordt samengewerkt en het strafrecht lokaal is ingebed.
 • De oprichting van het Multidisciplinair Interventieteam (MIT):
  De verbinding met het bestuur is van groot belang. Daarnaast is aansluiting van het MIT op de RIEC’s en het Landelijk Informatie en Expertise Centrum (LIEC) belangrijk.
 • Gegevensuitwisseling:
  Adequate wetgeving voor het uitwisselen van relevante informatie binnen de gemeente, tussen overheden met semipublieke partners, zoals woningbouwcorporaties en private partijen.
 • Screening:
  We pleiten ervoor de screening zwaarder te maken voor onder meer bestuurders, medewerkers van de RIEC’s en gemeentelijke ambtenaren die werken met vertrouwelijke (veiligheids)informatie

Meer informatie