Om de voortgang en knelpunten bij het opstellen van een Transitievisie Warmte te inventariseren hebben de VNG en het Rijk een tool ontwikkeld waarin gemeenten dit kunnen rapporteren. De VNG roept alle gemeenten op (dus ook als u de TvW al heeft vastgesteld) uiterlijk 30 december de rapportage in te vullen.

De rapportage heeft 2 doelen:

  • inzicht in de knelpunten waar gemeenten tegenaan lopen bij het opstellen
  • een eerste beeld of de doelstelling van 1,5 miljoen huizen aardgasvrij in 2030 kan worden gehaald

De vragen in de rapportage zijn gebaseerd op de kenmerken van een Transitievisie Warmte zoals die in het Klimaatakkoord zijn afgesproken. Daarmee kunnen de uitkomsten gemeenten ondersteunen bij het gesprek over de warmtetransitie met inwoners. Tevens krijgen we een eerste beeld of de plannen van alle gemeenten in totaal uitkomen op de door het Rijk beoogde doelstelling: voor eind 2030 moet voor 1,5 miljoen woningen en andere gebouwen een alternatief voor aardgas zijn gerealiseerd, óf zij zijn vooruitlopend daarop verduurzaamd. 

Inloggegevens

Er zijn inmiddels 2 mails gestuurd (op 17 november 2020) naar het algemene mailadres van uw gemeente met hierin de gegevens om het account voor de rapportagetool te activeren. Kunt u de e-mails niet terugvinden (check ook de spamfolder)? Neem dan contact op met beheer@esri.nl.