De eerste voortgangsrapportage van het programma Scheiden zonder Schade is gepubliceerd. De rapportage gaat in op de activiteiten en resultaten van het programma sinds de start in juli 2019.

Deze rapportage gaat in op de activiteiten en resultaten van het afgelopen jaar, sinds de oplevering van het uit­voeringsprogramma in juli 2019. 1 Ook werpt het programma in deze rapportage een blik op het komende jaar en op de prioriteiten en mijlpalen die het voor ogen heeft.

Meer informatie