Het programma heeft de opbouwfase afgerond. Nu start de uitvoering van de acties en de ontwikkeling van een scheidingsprocedure en scheidingsloketten. Met als doel de schade bij kinderen zoveel als mogelijk te voorkomen als ouders uit elkaar gaan. Dit schrijft minister Dekker in een brief aan de Tweede Kamer.

 

Minister Dekker (Rechtsbescherming) heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang van het programma Scheiden zonder schade als vervolg op de 'Agenda van actie ..en de kinderen dan?'.

Uitvoeringsfase van start

In juni is de kwartiermakersfase afgerond en is een begin gemaakt met de uitvoeringsfase. De VNG en de gemeenten zijn hierbij nauw betrokken.

De komende tijd gaan professionals aan de slag met regiolabs in de arrondissementen Den Haag en Oost-Brabant. Hiervoor zijn professionals vanuit zorg en sociaal domein samengebracht met professionals uit de juridische wereld en de rechtbank. Zij zijn nodig om complexe scheidingen te voorkomen. In de regiolabs gaan deze professionals aan de slag met het ontwikkelen en testen van de nieuwe scheidingsprocedure, verschillende vormen van een scheidingsloket, een gezinsvertegenwoordiger en een steunfiguur kind. Meer informatie over de regiolabs en de andere projecten is te lezen in het uitvoeringsprogramma.

Meer informatie