Hoe staat het met de regionale samenwerking in de waterketen? Wat is de voortgang en welke resultaten zijn er bereikt? Dit leest u in onze jaarlijkse ledenbrief 'Samenwerking in de waterketen'. 

In de meeste regio’s werken gemeenten en waterschappen met de drinkwaterbedrijven  voorspoedig samen aan het behalen van de gestelde doelen. De totale besparing op de jaarlijkse beheerkosten van de afvalwaterketen bedraagt in 2019 €381 miljoen.

Bestuursakkoord Water

In 2011 hebben Rijk, IPO, UvW, Vewin en VNG het Bestuursakkoord Water (BAW) gesloten. De afspraken en doelstellingen uit het Bestuursakkoord Water zijn gericht op de periode 2011-2020. 

Anno 2019 zitten we achterin de ‘tweede helft’. De aandacht is gericht op de moeilijker op te pakken uitdagingen, die met name de kwaliteit van dienstverlening en de personele kwetsbaarheid raken.

Meer informatie