Pluryn heeft 2 december het bericht naar buiten gebracht dat het onderdeel Hoenderloo (inclusief Deelen), in de loop van volgend jaar gaat sluiten.

De jongeren die momenteel op de locatie Hoenderloo/Deelen verblijven, stromen in lijn met hun behandeltraject het komend jaar geleidelijk door naar passende opvang thuis, in hun regio, naar passende andere voorzieningen zoals gezinswonen, naar specialistische behandelcentra van Pluryn of naar een andere zorgaanbieder. Pluryn gaat met elke jongere en familie/verwanten individueel in gesprek om te zoeken naar een maatwerkoplossing.

Rol gemeenten

De VNG krijgt regelmatig vragen over de rol die gemeenten pakken om ervoor te zorgen dat kinderen een passende plek krijgen. Voor gemeenten is het belangrijk dat kinderen die nu bij het onderdeel Hoenderloo/Deelen zitten, een nieuwe passende plek krijgen. Pluryn is daarbij aan zet, en gemeenten zien er voor hun kinderen op toe dat dit goed gebeurt en werken hierin samen.

Onderlinge samenwerking

Vanaf de zomer van 2019 was er al periodiek overleg tussen Pluryn en een aantal gemeentelijke regio’s over de situatie van Pluryn en de transformatie die nodig is: zorg zoveel mogelijk in de eigen regio en thuissituatie organiseren en de expertise van Pluryn daarvoor in te zetten. Voor grote aanbieders die met veel gemeenten contracten hebben is in VNG-verband afgesproken dat er accounthoudende regio’s zijn die de rol pakken om het gesprek tussen gemeenten en zorgaanbieder te faciliteren. Voor Pluryn zijn er vanwege de omvang verschillende regio’s aangewezen. Utrecht Stad is coördinerende regio voor het totaal van de betreffende regio’s die de meeste kinderen bij Pluryn hebben.

Zie ook