De meeste gemeenten hebben afgelopen tijd een plan van aanpak opgesteld voor het uitvoeren van het participatieverklaringstraject (PVT). Het OTAV heeft verschillende voorbeelden hiervan in een factsheet op een rij gezet.

De plannen van aanpak zijn in vijf thema’s onderverdeeld. Zo kunt u meerdere werkvormen zien die mogelijk zijn om in te zetten in het participatieverklaringstraject.

De thema's zijn;

  1. Betrokkenheid lokale gemeenschap
  2. Rondleiding of uitstapje als onderdeel van het PVT
  3. Inzet ex-vluchtelingen
  4. Koppeling PVT en cultuur
  5. Interactieve kennisoverdracht centraal

Meer informatie

De voorbeelden staan ook in de VNG Databank Praktijkvoorbeelden